Seniorklinikken

Asker

 

 

"Fra jeg var omkring seks år begynte jeg å lage skisser fra livet rundt meg. Jeg ble kunstner, og fra jeg var 50 laget jeg arbeider som fikk en viss ry, men ingenting av det jeg gjorde før jeg fylte 70 var verdt noen oppmerksomhet. Da jeg var 73 begynte jeg å få tak på strukturen til dyr og fugler, insekter og fisk og på måten planter vokser. Fortsetter jeg å prøve, vil jeg sikkert skjønne dem enda bedre når jeg er 86. Når jeg er 90 vil jeg ha skjønt deres sanne natur. Når jeg er 100 kan jeg ha en gudommelig forståelse av dem, og når jeg er 130 eller 140, eller mer, har jeg nådd det stadium hvor hvert punkt og hver linje jeg maler er levende. Håper himmelen, som gir langt liv, gir meg anledning til å bevise at dette ikke er en løgn." 

Fra Hokusais postskript til serien "One hundred Views of Mount Fuji".

 

Alderdom er en tid i livet hvor noen utvikler sine ferdigheter ytterligere. Andre blir konforntert med begrensninger. For alle mennesker i alle aldre er det sammenheng mellom psykisk og fysisk helse. Hos eldre ser vi gjerne et spesielet nært forhold. Psykisk lidelse, biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomener er ofte bidragsytere i et sammensatt sykdomsbilde. Det er imidlertid dokumentert at både psykologisk og medikamentell behandling også har god effekt hos eldre. Vårt mål er å fremme helse og bidra til økt mestring i hverdagen.

 

Elisabeth Tufte Sand                                      Hanna Michalek

      Spesialist i klinisk eldrepsykologi                             Spesialist i psykiatri              

               og organisasjonspsykologi                                                                                

 

Psykologspesialist Elisabeth Tufte Sand og psykiater Hanna Michalek arbeider med å utrede og behandle psykisk lidelse hos eldre, fra 65 år og oppover. Begge har omfattende erfaring, både fra poliklinikk og døgnbehandling, også i ledende stillinger.

Elisabeth Tufte Sand er avtalespesialist, derfor trengs henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten for konsultasjoner. Her betales egenandel inntil man får frikort. Hanna Michalek har ikke driftstilskudd. Konsultasjon hos henne må derfor i sin helhet betales av pasienten selv. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Ved privat helseforsikring er det vanlig at denne dekker 10-12 konsultasjoner hos psykiater. Vi har selvstendige praksiser, men arbeider i de samme lokaler og har gjerne samarbeid om problemstillinger hvor det er ønskelig.